#177560
Anonym

Og hvis andre skulle falde over denne gamle tråd igen, så følgende kommentarer:

Generalens svar baserer sig på Pant i Ejerlejligheder – og det er dette ikke.

Der er efterfølgende faldet domme omkr. pant i andelsboliger, der af nogle tolkes derhen,
at et pant i en andelsforening ikke er det (virtuelle) papir værd, som det er skrevet på.
Som andelshaver ejer du en del af foreningens værdi og har ret til at LEJE en lejlighed.
Men andelshaveren ejer ikke sin lejlighed og der kan derfor ikke gøres udlæg i lejligheden på samme måde som i ejer-boliger.

Panthaver kan formentlig kun tage udlæg i pantgivers personlige formue – hved deraf følger ang. pantets værdi.

Som køber skal man sikre sig, at sælger (det være sig tidligere andelshaver eller som her Foreningen) garanterer at alt pant er afmeldt. Ellers skal man holde sig væk.