#177528
Anonym

I gamle dage gik jeg altid ned til Tinglysningen dels for at se hvad der stod i bøgerne og dels se de papirer som kommunens borgmester havde underskrevet om udstykning, lokalplan mv.
Hvad der er belånt i ejendommen SKAL være tinglyst og en ejendomsmægler fik ved henvendelse til Tinglysningen altid en “kopi” af ejendommens blad, hvor alle lån stod opført. Det var tiden i gamle dage, før EDB. Hvis en ejendomsmægler glemmer noget, er det ham eller hans forsikring der skal betale.