#177526
Anonym

Skal man have Efterløn skal samtlige 5 års lønsedler afleveres til A-kassen

Køber vil have erstatning for manglende sokkeldybde. Købers advokat hyrede en “falsk” syns- og skønsmand til at skrive en erklæring. Jeg fik mit byggefirma, der stadig eksisterede til at gå ud og grave efter tilladelse fra køber og der blev konstateret at der VAR sokkel ned til 1 meter. Årsag køber havde plantet bamsusplanter ved gavlen og disses rødder var gået ned under soklen og havde løftet soklen, derved været årsag til begyndende revner i muren. Jeg hyrere den bedste byggesagsadvokat lokalt, der rejste til pg. ret og kørte sagen. Retten hyrere en ægte syns- og skønsmand, der konstaterede det samme som mit byggefirma. Dengang i 1980-erne var det moderne, alle skulle have bambusplanter og disse var årsagen.