Forside Fora Privatøkonomi skattepapirer skattepapirer

#177512
Anonym

Det svar søgte jeg på Google her:

SKAT kan bede om at se dit regnskab, og du skal kunne dokumentere tallene i regnskabet med bilag på dine udgifter og indtægter. Derfor har du pligt til at gemme regnskabet, bogføringen og alle bilagene på udgifter og indtægter.

Hvor lang tid skal jeg gemme regnskabsmaterialet?
Du skal gemme dit regnskab, bogføring og dine bilag i 5 år regnet fra udløbet af det regnskabsår, som materialet vedrører. Regnskabsmaterialet for 2011 skal du fx opbevare til og med 31. december 2016 – også selv om din virksomhed stopper inden.

Hvordan skal jeg opbevare regnskabsmaterialet?
Du skal sikre dig mod, at regnskabet eller bilagene bliver ødelagt, stjålet eller misbrugt. Fører du fx en del af dit regnskab på en pc, bør du derfor jævnligt tage en sikkerhedskopi og gemme den et andet sted end på din pc.