#177476
HalliHallo

Så er der andre der har oplevet at bankerne har lukket for kassen?
Vi har begge stabil økonomi uden nogle lån eller anden gæld.

For mig ville det være mere interessant at vide eller få oplyst, hvad hans opsøgende banker har meddelt ham vedr. muligheden for at købe fast ejendom på sigt.

Alt andet er jo kun ligesom at deltage i en gættekonkurrence, som ikke er særligt nyttefuldt.

Mit råd til alle fremtidige huskøbere: Spar op så I har 20% af handelsprisen samt til omkostningerne til berigtigelse af købet.

Således bliver man stort set uafhængig af bankerne og deres ret høje lånerenter, især p.t.