#177354
Michael

Det er et par argumenter man ofte hører i debatten om flexlån og grundlæggende er det noget sludder. For det første har regeringen aldrig hjulpet flexlånere med at holde renterne nede. Det du tænker på er ændringen i pensionsselskabernes soliditetsregler ved årsskiftet 2008/2009. På det tidspunkt var selskaberne grunden finanskrisen og aktiefaldene tvunget til at sælge ud af deres (iøvrigt sikre) realkreditobligationer for at kunne overholde deres lovmæssige krav til soliditet. Dette massesalg gav naturligvis kursfald og deraf følgende rentestigninger og pensionskasserne var selv ude at bede om at loven blev ændret. Loven blev IKKE ændret af hensyn til flexlånerne!

Hvad dit personlige fastforrentede lån angår var du ved lånets optagelse garanteret følgende:

1) Lånets ydelser er fast i hele lånets løbetid (dog kan bidragssatsen ændres)
2) Lånet kan altid indfries til kurs 100 ved hver termin

Er disse 2 løfter blev ændret så du med rette kan føle dig snydt? Nej…

Hvad du er muggen over er, at flexlånerne over tid har givet dem med fastforrentede lån baghjul mange gange, men det er nu engang spillets regler. Ingen har på noget tidspunkt lovet dig at dit lån skulle være det mest fordelagtige.