#177274
OBS

Præcis. Jeg er fuldt ud vidende om de ret store omkostninger der er forbundet med at spare op i de store pensionsselskaber, og alt hvad jeg indbetaler til pension ud over hvad min arbejdsgiver indbetaler på den obligatoriske arbejdsgiverordning bliver da også placeret i mit Nordnet depot eller kontant i banken.