#177044
thsv

http://www.euroinvestor.dk/Stock/ShowStockInfo.aspx?StockId=634982
Kursen kommer an på, hvilken obligation, der ligger bag dit F5-lån, men det kunne være denne obligation, som var omkring kurs 100 primo 2009, og pænt under ved refinansieringen i dec. 2008. Fondskode og din aktuelle obl.restgæld, der skal indfris kan du se på din opgørelse fra dit realkreditinstitut.
Men populært sagt kommer en førtidig indfrielse til at koste dig renteforskellen på F5-lånet i forhold til restløbetiden (svarer til F2 i dette tilfælde) gange antal år.
Er F2 = 2% og din rente 5%, bliver der derfor en overkurs på 6%, svarende nogenlunde til kursen på 4% 2014.