#176962
HJL

Jeg faldt lige over dette:

Nye regler for elektroniske penge – mulighed for ansøgning om tilladelse som e-pengeinstitut

http://www.finanstilsynet.dk/da/Temaer/Betalingstjenester/Baggrund-om-e-penge/Tilladelse-som-e-pengeinstitut.aspx

Citat “Som e-pengeinstitut har man tilladelse til at udøve virksomhed som udsteder af e-penge. Der er ikke længere noget loft over værdien af den lagrede enhed, idet den hidtidige beløbsbegrænsning på 300 euro, der fulgte af § 309 i lov om finansiel virksomhed, er blevet afskaffet.”

Interessant 😉