#176790
OBS

Selvom du får spærret dit kort betyder det ikke at din konto bliver spærret. Den er stadig åben og du kan overføre penge til/fra den via netbanken m.v. Så skal du bare sørge for at få banken til at bestille et nyt kort til dig. Ved ikke om de tager et gebyr for det, det kunne man godt forestille sig.