#176760
Anonym

Du behøver ikke vente til firmaet går konkurs.

Du skal anmelde kravet i betalingsstandsningsboet. Betalingsstandsningen vil typisk forløbe i 3 måneder, men kan forlænges. Hvis firmaet ender med at gå konkurs vil dit anmeldte krav blive overført i konkursboet på lige fod med andre krav. Du vil modtage information om konkursen fra kurator (måske har du allerede modtaget noget fra tilsynet under betalingsstandsningen).

Hvis konkursboet afsluttes med dividende til kreditorerne skal du være opmærksom på, at der er noget der hedder “konkursorden”. Det betyder bl.a., at kreditorer med fortrinsstillede krav (pant, sikkerheder og lign.) betales først. Konkursordenen er som følger:

§ 82 krav (pant, sikkerheder)
§ 94 krav (krav der er opstået efter dekretets afsigelse)
§ 95 krav (lønmodtagerkrav)
§ 96 krav
§ 97 (usikrede krav)

Dit krav vil formentligt være et usikret krav i medfør af KL § 97, og sandsynligheden for dækning er lille, da samtlige kreditorer under de andre paragraffer skal være fuldt indfriede før man går videre til næste paragraf.