#176724
urso cinza

I beregningen af pensionstillæg indgår alle løbende udbetalinger udover selve folkepensionens grundbeløb. Indeks-, rate- og andre pensioner, samt ATP og lønindtægter.
Da livrente er en løbende udbetaling, skal den også medregnes, så længe der udbetales.
Derimod deltager udbetaling fra LD og kapitalpension ikke i beregningerne.

Beregningen sker automatisk og man skal selv rette hos sin kommune, hvis tallene ikke passer.