#176720
pppede

Der tales om afstemninger – ikke om posteringer. Du ved “sæt kryds” for afstemt postering.