#176496
Anonym

Det er ikke nogen broksag !

Tak for din henvendelse om indekskontrakter.

Vi får mange henvendelser fra medlemmer, der har fået brev om fejl i beregning af udbetalingen fra deres indekskontrakter.

Efter det Ældre Sagen har kunnet få oplyst, har bankerne i et antal år – vi har ikke kunnet få oplyst det præcise antal – beregnet udbetalingen fra et meget stort antal indekskontrakter forkert. Ifølge loven er betingelse for at få indekstillæg, at der mindst udbetales et beløb pr. kontrakt, der svarer til 500 kr. reguleret med prisudviklingen fra 1956 til nu. I 2011 betyder det, at der mindst skal udbetales 5.200 kr. pr. kontrakt. Og herudover skal der være penge på kontoen. Når der ikke er flere penge på kontoen, stopper indekstillægget.

Bankerne har imidlertid i deres administration ”overset” mindsteudbetalingen, og da rente i mange år har været lav, betyder det at et stort – men for Ældre Sagen ukendt – antal kontrakthavere har fået udbetalt for lidt. Det er ikke alene bankerne, der har overset kravet om en minimums udbetaling. Bankernes revisorer afleverer hvert år en erklæring til Økonomistyrelsen/Statens Administration om, at banken har administreret efter reglerne, og Statens Administration har tilsyneladende ikke taget nogen form for stikprøver, for at kontrollere om udbetalingerne skete korrekt.

Problemet er, at mange banker har i mange år givet en meget lav rente på indekskontrakter, selv om de i princippet skulle forrentes med ”bankens højeste indlånsrente”. Da kontrakterne blev indgået, var det forudsat, at forrentningen ville være 4,25%, og det betyder, at der er mange, der allerede når udbetalingen starter har for få penge til, at kontrakten kan løbe de aftalte 10 eller 15 år.

Ældre Sagen har tidligere skrevet til Finansministeren og påpeget, at det med det renteniveau vi har haft i de sidste 10 – 20 år, er det reelt ikke muligt at opfylde betingelserne i kontrakterne. Finansministeriet har imidlertid ikke ønsket at ændre reglerne. Formodentlig fordi de nuværende regler betyder, at Finansministeriet opnår en besparelse på udbetalingen af indekstillæg.

Da vi blev bekendt med fejlen i bankerens beregning, skrev vi igen til Finansministeren, fordi ikke mener, der en fejl, der er begået af andre skal komme kontrakthaverne til skade, og fordi vi mener, at reglerne bør ændres, så indekskontrakterne kan løbe det antal år, der er aftalt. Vi har endnu ikke fået svar på vores henvendelse.

Udover at Statens Administration har besluttet, at hvis der er udbetalt mindre end mindsteudbetalingen, skal den manglende udbetaling, som kan vedrører flere år, hæves på kontohavernes konto, er det tilsyneladende bankernes opfattelse, at hele ekstraudbetalingen skal opfattes som en indtægt i 2011, uanset om en del af beløbet vedrører fejl i tidligere år. Det betyder, at der skal betales indkomstskat af hele den ekstra udbetaling i 2011.

Rent praktisk er det eneste, du evt. kan gøre, at flytte dine indekskontrakter til en bank, der giver en højere rente. Jo højere rente, jo længere kan udbetalingen strækkes og dermed også indekstillæggene.

Herudover kan du skrive til et folketingsmedlem (et medlem af finansudvalget). Vi har sendt kopi af vores brev til Finansudvalget, men det er vores erfaring, at henvendelser fra borgerne gør indtryk, og da Finansministeriet ikke kommer med oplysninger om omfanget af fejlen og konsekvenserne for de borger, der har udsigt til at få mindre i indekstillæg, vil spørgsmål fra et folketingsmedlem være en mulighed for at få sagen belyst.