#176222
Anonym

Fra denne side om børneopsparing hos Nordea:
http://www.nordea.dk/Privat/Opsparing+og+investering/Produkter/B%C3%B8rneopsparing/35172.html

Ved individuel fordeling kan du placere børneopsparingen i puljerne:
Korte obligationer
Lange obligationer
Indeksobligationer
Udenlandske obligationer
Højrenteobligationer
Danske aktier
Udenlandske aktier
Unoterede aktier
Indlån

Så man kan godt sætte opsparingen i aktier. Men udvalget er begrænset.