#176146
Anonym

Mange tak for dit svar!

Jeg formoder dette sker automatisk?

Da der er høj aktieandel på min kapitalpension har der været store tab på det seneste.
Faktisk har forrentningen været elendig siden oprettelsen 2008. Kronen på værket er at indskudene, da tabene var på sit højeste, er sket via kassekreditten ud fra rådgivning via banken. Er dette etisk forsvarligt?

Forslag til bedre sikring af alderdommen modtages med glæde!

Hvad med administrationsbidraget på kapitalpensionen – kan dette fratrækkes nogen steder?

Venligst
Frika