#176090
Michael

Det er ikke hvad er fremgår på eksempelvis min kommunes hjemmeside:

http://www.egedalkommune.dk/cms/Folkepension-543.aspx

Citat: “Folkepensionen består af et grundbeløb, der udbetales til alle danske statsborgere og et tillæg, der er indtægsreguleret.”