#176068
Anonym

KLIP fra ældresagen

Tjener man over 283.000 kr. før skat, men fratrukket AM-bidrag, nedsættes grundbeløbet med 30% af den del af indkomsten, der overstiger fradragsbeløbet på 283.000 kr. (gælder både gifte, samlevende og enlige).

Dvs. har du andre pensioner over 283.000 kr, vil der ske nedsættelse i folkepensions grundbeløb