#176004
Krisser

Man er dog stadig forpligtet til at oplyse banken om, at registreringen er slettet, fordi man har anfægtet regningen. Hvis man ikke oplyser det til banken, har banken ret til at opsige lånet.