#112738
Anonym

Den effektive rente efter skat på bankindskud er 2% hvis man betaler topskat – ikke engang nok til at dække inflationen…..

Eksempel: En obligation har en pålydende rente på 2%, handles til kurs 98, og udløber om et år, den effektive rente er da:
Direkte rente = 6/98 = 2,04%
Kursgevinst = (100-98)/98 = 2,04%
Effektiv rente = 2,04% + 2,04% = 4,08%