#175744
peter holm larsen

Jeg er enig i at den kendsgerning, at en borger i en bank betaler x% i rente i en bank på et lån ikke er ensbetydelse med at en anden borger kan få et lån på samme betingelser som denne borger. Naturligvis ligger der en kreditvurdering bag.

Kreditvurderingen har meget væsentlig betydning det siger sig selv. På lån med pant i fastejendom er et meget væsentligt element såfremt kreditinstituttet har vurderet at de vil yde lånet – hvilken placering lånet har i pantet.

På traditionelle realkreditlån er renten helt uafhængig af låntagers øvrige økonomiske forhold og ens for alle! – den eneste faktor der påvirker renten her er – belåningsgraden fra 0-80% af pantets værdi. Her har den enkelte borgers kreditværdighed INGEN reel betydning.

For lån med pant i fastejendom er det ikke helt så enkelt – men tæt på efter min vurdering. Her er det også pantets værdi der spiller ind – men dog også borgerens samlede engagement.

Ved lån uden pant – er det derimod alene borgerens kreditværdighed der vurderes – hvorfor det her har meget større betydning at kende kundens engagement i øvrigt.

Mange banker er begreber som “Plus”, “Guld” “Top” “Basis” eller lignede begreber til at indpasse kunder i forskellige kategorier engagementer.

Nu gav jeg eksempelt med indlån – om man så heller ikke kunne lave sammenligninger her – for så kan man jo hverken bruge Mybanker sammenligning for udlån eller indlån – kunne man jo så mene.

Men “jo” på indlån synes argumentet så at “der kan man netop foretage sammenligning” for der er ingen kreditvurdering at foretage. Men hvor – ville jeg så lidt spøgefuld spørge – hvorfor kommer det samlede engagement med kunden ikke ind her – og er det måske endda ikke større her. Der er vel også et forretningselement for banken her.

Mange helt traditionelle kreditprodukter som realkredit og boligkredit er efter min vurdering så standardiserede efterhånden, at man men lidt økonomisk indsigt i pantet at man derfra vil kunne komme ret langt i et sammenligningsgrundlag mellem banker – ved alene et kende belåningsgraden.

Nuvel – engagementet spiller også en rolle – det vil jeg gerne endnu engang fastslå – så der ikke er tvivl herom.

Jeg har selv kva min engagement og kundeforhold i øvrige da kunne forhandle mig frem til ekstraordinær lav bidragssats på mit realkreditlån. Så man kan forhandle det ved jeg godt.

Hvis man teoretisk spurgte alle danskere med boligkredit på markedsvilkår, hvad de betalte i rente på en boligkredit med pant op til 95% og resultatet viste at renten lå jævnt fordelt i intervallet 5,6-9,5% – om man selv betalte 5,7% i rente – så synes jeg godt man kunne tillade sig at konkludere – at man med stor sandsynlighed har en boligkredit med gode rentebetingelser.

Jeg vil personligt mene, at min kreditsituation bør ligge i den bedre halvdel – og så hvis jeg betalte 7,5% i rente på min boligkredit – så ville jeg mene, jeg ud fra ovenstående undersøgelse, burde kunne finde et pengeinstitut der kunne yde mig bedre lån.

Da jeg generelt rådgiver en del om låneomlægning, låneoptagelse mv. i helt privatregi – er det naturlig væsentligt, at jeg også selv er godt orienteret på pengemarkedet. Og jeg kender INGEN steder, hvor man kan få en kredit til væsentlig lavere rente end 6,0% ved pant optil 95 % af boligens gæld – og iøvrigt ingen lån væsentligt under 5,5 % i rente selv ved meget høj pantsikkerhed.

Så hvis der er nogle borgere, der har boligkreditter (på markedsvilkår) – til renter under 4,5% – så håber jeg nogle vil bruge tråden til at give mig et hint – om hvilke pengeinstitutter, der tilbyder så lave renter – og specielt hvis renten er helt nede på 2,2% eller 3,0% – og så ikke spekulere så meget på om jeg kan bruge oplysningen til noget – for det tror jeg selv jeg kan – og det er jo det væsentligste for mig – troen!

Så kom gerne med mange hints på renter på boligkreditter under 4,5% – så skal jeg nok forsøge at efterprøve om jeg kan bruge oplysningerne til noget – men det kræver nu blot jeres indput til mig!