#175678
peter holm larsen

Som skrevet er “r=obligationens effektive rente”

Som skrevet “Men som rettesnor ved mindre renteændringer og der er 2 % nok som jeg skrev allerede ved at være i overkanten så giver “varigheden” et nogenlunde fingerpeg om retningen. Alt andet lige vil en obligation med høj varighed have en høj kursfølsomhed.”

Tror ikke brugerne var intresseret i en 100 eksakt opgørelse men er helt enig i Hr.Bentzens indlæg – mit indlæg om varighed i sin tid var afspundet af at man ikke helt kan sætte den mulige kursgevinst til værdien 0 kr. når man optager et fastforrentet lån med lang løbetid – det vil efter min mening ikke give et retvisende billede – i forhold til lån med flexrente.

Specielt ikke i tider med stor finansiel uro – vi pludselige rentefroskydninger i såvel den korte som lange rente kunne give store kursgevinster til borgere med fastforrentede lån.

Mange debatører glemmer konverteringsmuligheden når de sammenligner F1 lån med fastforrentede lån. Senest så jeg i Børsen endda, at at de havde gjort op at en boligejer der havde haft F1 lån hele vejen siden de blev introduceret i 197 hvade tjent 180.000 kr. pr. lånt 1 mio. kr. i forhold til et fastforrentet lån – vel og mærke hvis det fastforrentede lån ikke havde været konverteret en eneste gang. Men denne forudsætning er også meget meget forenklet.

Der burde en normal låntager havde konverteret hvis man vælger sløvt standard havde kørt var følgede:

Lån i 1997: 8%
Konverteret medio 1999 8% -> 6%
Konverteret primo 2000 6% -> 8%
Konverteret ultimo 2001 8% -> 6%
Konverteret primo 2005 6% -> 4%
Konverteret medio 2007 4% -> 6%
Konverteret ultimo 2008 6% -> 8% og hvis man var blevet træt af at konvertere så kunne man tage et ordentligt hug
Konverteret medio 2010 8% -> 4%

Synes dette link http://www.realkreditraadet.dk/Statistikker/Obligationsrente.aspx

taler sit helt tydelig svar – den lange rente er langt fra stabil og at se bort fra koncerteringsmuligheden ved kursændringer på over 2% point – da optræder en hel del gange. Men historien siger naturligvis intet om fremtiden.

Men i snit her en boligejer ved en op og nedkonvertering ved 2% point sparet ca. 10% af gælden – efter omkostninger – så minimum 30% kunne den kløgtige havde sparet ved at have en låneprofil ved at konvertere når renten ændre sig med 2% point!

Macauley’s varighedmål:

dK

K
—– = -V
dr

1+r

Denne formel fremgår af ovenstående link side 6/14 – og gælder ved små renteændringer,
hvor K=kursen inklusive vedhængende rente og r=obligationens effektive rente og V= varigheden.

r=obligationens effektive rente