#175588
peter holm larsen

Der er faktisk mange der kommer med seriøse indlæg herinde.

Men der er jo mange sider at anskue forholdene på. Pt er det fakturelle at de udgifter staten har haft på et indlemme banker under “Finansiel Stabilitet” er mindre end de indtægter staten har opnåret ved lån under bankpakkerne til bankerne – som også var forventningen fra Staten. Men ser man alene på udgiften – ja så betales denne jo af staten og alle os borgere solidarisk.

Men det er jo så væsentligt at huske at banktabene under alle omstændigheder skulle bæres af nogle – sådan er det jo når en virksomhed går konkurs. Hvis ikke bankpakkerne havde været der havde det været indskyderne der havde lidt større tab – så enkelt er det jo. Tabene ville så nok havde havnet hos en række større virksomheder med store indskud i første omgang – men deres tab ville så kunne fratrækkes skattemæssigt og vupti ville en del tab igen havne hos staten og dermed hos alle skatteyderne.

Men det er da rigtigt at man som borger da kunne havde håbet at Staten kunne havde tjent mere på bankpakkerne end de gør – når tab på bankerne skal trækkes fra.

Michael indlæg er sådan set meget sobert og rigtigt svaret faktuelt.

Nu har jeg ingen tilknytning til bankbranchen – men mener det er faktuelt forkert at sige at bankerne frikendes.

Der er banker der er lukket eller overtaget af Finansiel Stabilitet – de er vel ikke frikendt!
Der er flere banker der har fået sænket deres kreditværdighed – de er vel ikke blevet frikendt!
Der er flere banker, hvis aktier er faldet væsentligt i kurs – de er vel ikke blevet frikendt!

Men igen – man kunne sagtens straffe bankerne – det var blot at hæve kravet til soliditet eller kravet til renten i bankpakkerne – men der er kun 2 til at betale – enten aktionærerne (dvs. banken selv) eller kunderne – eller en kombination. Derfor er de bankpakker der er lavet i høj krav for at sikre likvidiet – dvs. at borgere og virksomheder kan låne mere end de ellers kunne. Og og og – det er værd at bemærke at de samlede udlån rent faktisk er stigende i bankerne. Så helt galt går det ikke.

Man kan ikke kun fordi man får afslag på et lån tilskrive det bankerne – da de jo rent faktisk låner penge ud – er jo det de laver af – helt ærligt – uden udlån ingen bank – så simpelt er det jo.

Men det er jo sådan som Experimentality jo rigtigt nok skriver – at det kræver 10.000 kr. at låne 10.000 kr. ud – eller måske mere præcist kræver det med solvenskrav 11.000 kr. – det er jo ikke som HJL tilsyneladende tror – banken der selv trykker de penge de låner ud – så selvfølgelig kan de ikke nøjes med 1.000 kr. Men vil være alt for teknisk at redegøre som solvensreglerne her i dette forum.

Jeg synes da også det er kedeligt at læse indlæg hvor man kalder den ene og den anden for en klaphat – hvis den der skriver indlægget efter sine bedste kvalifikationer – så kan man vel som debatør ikke kræve mere af denne – og så selv give et sagligt svar hvis man har evnernen.