#175582
peter holm larsen

Hej Thor,

Det er korrekt at kursgevinster på et 3% kontantlån er skattepligtige – men alternativt er at vælge et 3% obligationslån – hvor en kursgevinst der er skattefri.

Fordelen ved kontantlån er at kurstabet ligeledes er fredagsberettigt dvs. optager du lånet til kurs 96 – bliver kurstabet på 4 point over lånets løbetid fradragsberettiget.

Det er generelt således at den korte rente er lavere end den lange rente. Ved en løbetid på 10 år er der derfor betydeligt mindre sandsynlighedhed for at kurserne vil falde væsentligt.

Det vil tillige være lav sandsynlighed for at en konvertering af et 10 årigt lån vil kunne betale sig efterfølgende.

For at det skal kunne betale sig kræves følgende:
1) Renten skal stige væsentligt – således at kurserne falder væsentligt – således at man kan konverter – ja til en obligation til en højere rente f.x. 5%. Dermed vil restgælden falde – men nok så væsentligt vil ydelsen stige – efter skat.
2) Dette er kun en fordel, hvis man tror at renten så efterfølgende falder igen falder så meget, at man påny kan konvertere tilbage til en lavere rente – f.x. tilbage til 3%

Ved en sådan op- og efterfølgende nedkonvertering vil restgælden og ydelsen blive reduceret.

Men men men – med 10 års løbetid – og med en hastigt faldende restgæld – bliver det meget hurtigt uøkonomisk at konvertere lånet. Og den korte rente skal som sagt stige væsentligt og igen falde væsentlig inden du får afdraget for meget på dit lån.

Så min vurdering et – det er mere sandsynligt at du for en fordel ved et kontantlån og at muligheden for en kursgevinst på et 3% lån er lav. Jeg ville selv vælge et kontantlån hvis det er et 10 årigt lån hvis kursen er på kurs 96.

Hvis du istedet mere tror på at renten stiger skulle du langt hellere lægge lånet om til et 30 årigt afdragsfrit lån – her er renten lidt højere ca. 5%. Det du så sparer i afdrag kan du så bruge til at købe op i obligationerne selv. Skulle renten så f.x. stige fra 5% til 7% vil restgælden – skattefrit blive reduceret med ca. 35 %!

Så hvis du vil gamle på en stigende rente er det et forkert sted at gamble på et 10 årigt lån – så kan du vælge et relakreditlån med 30 år afdragsfrihed.

Husk hvis du konvertere lånet – at du skal sikre dig at din bidragssats bliver reduceret – da din belånings grad skal ses ud fra det nye lån.