#175548
HJL

Experimentality. Hvorfor skriver du at det kræver 10.000 kr. at låne 10.000 kr. ud? Er det noget du ved noget om eller gætter du bare?

Jeg troede at banken kun skulle have likviditet svarende til dens udlåns solvensbelastning ud fra hvor stor en basiskapital de havde og at det nettop var penge til at putte i denne basiskapital at bankerne lånte. Hvordan tror I ellers det kan lade sig gøre at tjene penge på at låne af staten til 10 % og så låne videre til 8 %.

De vil ikke acceptere et afkast der er under inflationen og miste penge på det….?

Det kommer nok an på hvad bankens fundingomkostninger er. (I denne debat penge fra bankpakke 2)

Hvis det kun koster 1 % at låne pengene på Cibor (Copenhagen Interbank Offered Rate) så skulle man da være dum hvis man ikke lånte dem ud igen til 1,1 % (går jeg ud fra ligger under inflationen i dag. Ja altså med mindre man også tænkte på de lidt vigtigere ting såsom:

Solvensbelastning og risikomomentet samt det faktum at man skal tjene på skidtet.

Jeg skriver kun dette fordi jeg selv begyndte at forstå lidt af hvordan tingene hinger sammen da jeg læste om emnet selv. I må selv studere det hvis I vil forstå det rigtigt.

Info vedr. bankpakke 2)
Formålet med bankpakke 2 er at mindske risikoen for at sunde virksomheder og husholdninger ikke kan få finansieret deres aktiviteter. Bankpakke 2 er et lån på 100 milliarder kr. fra den danske stat til den danske banksektor med det formål at polstre sektoren, så den har råd til at låne penge ud. Af den 100 mia. kr. store kapitalindsprøjtning til finanssektoren, er 75 mia. kr. øremærket udlån til bankerne, mens resten er forbeholdt realkreditselskaberne. Pakken skal virke i tre år, dvs. frem til januar 2012. Renten er i gennemsnit 10 pct. om året. For at få optage lånet har staten opstillet en række krav . Det indebærer bl.a. et forbud mod aktieoptioner, så længe der er statslig kapital involveret. Derudover må bankerne kun trække 50 % fra i skat af direktionens aflønning.

Mvh HJL