#175352
OBS

Nej. Et sådant arrangement er jeg i hvert fald endnu ikke stødt på.

Princippet i en prioritetskonto er normalt at du får en indlånskonto der forrentes med samme rentesats som udlånskontoen. Det vil sige at du kan nøjes med at betale renter af din nettogæld da du så at sige får dine indeståender i banken modregnet i din gæld hvorved indeståendet forrentes med samme rentesats som udlånet. Det gælder dog kun så længe at indeståendet ikke overstiger udlånet. Overstiger indlånet udlånet forrentes det overskydende indlån sædvanligvis kun med renten på en almindelig lønkonto.

Dvs. optager du et prioritetslån på 500.000 kr. til f.eks. 5% i rente og samtidig har en opsparing på 100.000 som du indsætter på prioritetskontoen så er din nettogæld 400.000 kr. og det er så de 400.000 kr. som du betaler rente af og ikke de 500.000 kr.