#175162
koden

Hov.. er står:

Bemærk venligst at der p.t. er stop på indlån uden helkundeforhold på
pensionskonti
med rente,børne- og børnebørnsopsparing, samt 3, 6 og 12
måneders opsigelse
med rente.
Ifølge Andelskassen J.A.K. s vedtægter kan du være andelshaver ved
indlån – men det er ikke noget krav. Det koster 1.000 kr. at erhverve et
andelsbevis. Beløbet er ansvarlig indskudskapital, som ikke er dækket af
Garantifonden for indskydere og investorer.
Indskud er delvist eller i fuldt omfang dækket af Garantifonden for indskydere
og investorer. De nærmere regler og dækningsomfang fremgår af
en brochure, som fås i afdelingen og på http://www.indskydergarantifonden.dk.