#175020
OBS

Et rentetilpasningslån er finansieret med inkonvertible obligationer og det betyder at du i tilfælde af at du ønsker at indfri lånet før en rentetilpasning skal ud i markedet og opkøbe til de bagvedliggende obligationer til den aktuelle dagskurs. Da renten i dag er lavere end da du optog lånet betyder det at kursen på obligationerne i dag givetvis er over 100 så du eksempelvis skal betale 103 kr. for at købe en obligation til 100 kr. (dette er blot et tænkt eksempel).

Der vil derfor givetvis være en væsentlig omkostning forbundet med at omlægge lånet og umiddelbart tror jeg ikke at det kan betale sig.