#174864
OBS

Korrekt at pengene først bogføres i den anden bank næste (bank-)dag men det har betydning for renteberegningen hvorvidt der er tale om et privat- eller erhvervskundeforhold.

For privatkunder gælder det at banken skal beregne rente fra og med den dag beløbet bliver bogført på kontoen. Derimod må de gerne vente 1 bankdag hvis der er tale om en erhvervskunde.

Så hvis en privatkunde overfører et beløb fra bank A til bank B om mandagen og beløbet bogføres i bank B om tirsdagen så skal bank B beregne rente fra og med om tirsdagen. Hvis en erhvervskunde laver samme overførsel er bank B først forpligtet til at beregne rente fra og med om onsdagen. Alt dette selvfølgelig under forudsætning af at alle de pågældende dage er bankdage.

Det er i hvert fald sådan jeg tolker reglerne.