#174856
peter holm larsen

Nordea Kredit, Nykredit og Totalkredit tilbyder 30 års afdragsfrihed.

Det er næppe korrekt, at realkreditinstitutterne ikke rådgiver om 30 årige afdragsfrie lån af frygt for at realkreditinstituttet med større sandsynlighed skulle lide tab.

Ved at hvert lån er det væsentlig at afpasse lånets profil til låntagers nuværende og forventede økonomiske situation og risikoprofil.

Om et afdragsfrit lån er mere risikofyldt et en lån med afdrag er langt fra så simpelt at afgøre.

Vil derfor helle anbefale at forklare hvor et 30 årigt afdragsfrit lån kan være en fordel.

1) I tilfælde af at renten begynder at stige, vil der være en økonomisk fordel i at vælge at lån med lang afdragsfrihed, idet kursen på disse lån falder mest. Hvis den lange rente stiger eksempelvis med 2 % fra 4% til 6% vil man kunne indfri et lån med 30 års afdragsfrihed og opnå en skattefri kursgevinst ved indfrielse eller omlægning på ca. 35% af gælden, hvorimod et traditionelt 30 årigt lån med afdrag vil give en skattegevisnt på ca. 20 %, mens der ved et F1 lån ikke vil være nogen gevinst. Det er således hvis der forventes en stigende rente inden for de kommende 5-10 år en mulig gevinst af betydelig størrelse – om renten stiger ved ingen – men det er som en lodseddel – der ikke koster noget (stort set)

2) Når man vælger afdragsfrihed fremfor afdrag – er det væsentlig ved den enkelte persons risikoprofil at afgøre, hvad den manglende betaling af aafdrag bruges til at låntager. Bruges de til afdrag af anden gæld med højere rente er der en direkte økonomisk fordel alt andet lige. Bruges besparelse til forbrug – er det jo i første omgang en vurdering af om man som låntager kunne nøjes med et lavere forbrug svarende til afdragene – og nok så væsentligt – om man ønsker at have formuen stående i mursten eller forbruge formuen løbende – forhåbentlig med en højere livskvalitet nu og her.

3) Vælger man at opspare de manglende afdragsbetalinger i bank – så er det lidt om man kan placere det økonomisk bedre og til en højere rente – dette er nok næppe muligt som markedet er nu. Men ønsker man at bevare likviditeten til god rente – man man jo investere de penge man ikke afdrager til køb af obligationer f.x. obligationer svarende til dem man selv har lån i – så ham man etableret en meget fleksibel kassekredit alt andel lige.

4) Endeligt er man ved at vælge et lån med 30 års afdragsfrihed garanteret man man kan afvente 30 år med af tilbagebetale gælden – men kan naturligvis frit løbende afdrage det man ønsker – dog mod et mindre gebyr. med en lån med 10 års afdragsfrihed har man kun mulighedne i 10 år – og så er det slut – og der er ingen garanti for at man kan forlænge med en ny 10 års periode – f.x. hvis huspriserne er faldet.

Modsat disse fordele er der naturligvis også fordele ved lån uden afdrag – men som kurserne er nu på lån med og uden afdrag – er der efter min vurdering næsten ingen prisforskel – på de to typer lån – og så har man alt andet lige jf. punkt 1 en lodseddel til næsten ingen pris, hvis renten stiger – selv om sandsynligheden for dette er meget lav må man tro – siden prisen for lodsedlen er så lille 🙂

Så hvis man forstå ikke bare at bruge besparelsen ved at afdragsfrit lån til tant og fjas så at sige – uden nogen øget livskvalitet til følge – mener jeg at et aafdragsfrit lån kan være en meget god løsning – som kurserne er nu. Så har man anden gæld der afdrages – eller bruges besparelsen til opsparing – mener jeg ikke man skal være nervøs eller på nogen måde kan kritisere optagelse af lån med 30 års afdragsfrihed – tværtom.