#174816
HJL

Læs følgende rapport fra finanstilsynet. (googel selv hvad finanstilsynet er),

http://www.finanstilsynet.dk/da/Nyhedscenter/Pressemeddelelser/2011/~/media/Nyhedscenter/2011/Undersoegelse_af_raadgivning_om_laan_med_sikkerhed_i_fast_ejendom.ashx

Klip fra rapporten
Undersøgelserne viste desuden, at uanset hvilken præference for lån en kunde måtte have,
forudsætter alle pengeinstitutter på undersøgelsestidspunktet, at kunden har råd til at
afholde udgifterne ved et fastforrentet obligationslån med afdrag. Tilsynet er dog opmærksomt
på, at inspektioner tidligere har vist, at ikke alle pengeinstitutter levede op til denne
forudsætning. Den i denne rapport beskrevne undersøgelse tyder derfor på, at den økonomiske
krise og den lave rente har medført en strengere kreditvurdering.
klip slut.

MIN Konklusionen er: Finanstilsynet bestemmer intet, ingen lov siger at banken skal gøre sådan men alle banker er enige om at det er god praksis og derfor gør de det alle.