#174780
OBS

For privatkunder betyder det seneste betalingstjenestedirektiv fra 2009 at banken skal beregne rente af beløbet fra den dag beløbet bogføres på kontoen til den dag det hæves igen.

Men i dette tilfælde er der så vidt jeg kan se tale om et erhvervskundeforhold og så gælder det åbenbart at banken først skal beregne rente fra 1. bankdag efter bogføringsdatoen.

Så jeg tror at det er forklaringen på den forsinkede valør.