#174530
PD 99

Svar på dine 4 spørgsmål efter bedste evne:
Intet
Ja
De samme
De samme
Alt under forudsætning af at aftalen er fast, og lovgivning mv. ikke ændres.