#174246
OBS

Okay, så passer det nok meget godt at hun ikke har nogen ATP-opsparing endnu. Der bliver ikke indbetalt til ATP hvis man er på SU og hvis hun ikke har været i job før så har der ikke været nogen anledning til at hun har skullet betale til ATP.

Se i øvrigt denne bekendtgørelse der redegør for betingelserne for ATP-indbetalinger hvis man er på kontanthjælp.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=128755