#173940
Michael

Det der beskattes er din samlede kapitalindkomst, dvs. dine nettorenter. Hvis du har renteindtægter for 1000 kr. og renteudgifter for samme beløb så er din nettoskat og fradrag nul kroner. Man betaler ikke særskilt skat af renteindtægterne mens man samtidigt får et fradrag for renteudgifterne.