#173936
Michael

Hvis din nettorente = nul kroner er der jo ingen gevinst at hente. I såfald er det bedre at beholde opsparingen til fremtidige større indkøb, f.eks. en bil eller andet.