#173756
BB80

Hej Schroder,

Hvis du er interesseret i at fortælle lidt om din historie undervejs i projektet, så kontakt mig på bjarne@sejlerland.dk