#112486
fk2001

Gå ind på skat.dk Her kan du plotte dine egne tal ind. Så får du at vide præcist hvor meget et rentefradrag, befordringsfradrag ol. giver dig i kroner og øre. Det er meget bedre end folk her skal sidde og gætte. Vi kender jo hverken din/jeres lønindkomster eller andre økonomiske forhold, der får indflydelse på skatten.