#173362
thsv

Disse 3.700 kr er fast gebyr til det offentlige, og der kan intet gøres ved det, medmindre stempel fra et andet lån med sikkerhed i ejendommen indfris.
Bankens gebyrer forekommer meget normale, og det er jo relativt beskedent beløb du skal låne.
Rentesatsen afhænger af pantets placering i ejendommen, men passer nok meget godt, hvis det er efter realkreditlån, altså omkring de 60%. Rentesatsen er lav, hvis sikkerheden er over de 80%!