#173302
Michael01

Men der er mange, der ikke nedbringer deres gæld, derfor synes jeg, de skulle se fordelen
Der er stor risiko ved obligationer og især akitier, derfor skulle de se fordelen ved aftaleindlån 🙂