#173172
Anonym

Jeg ville gå efter kvalitet særligt i disse tider. 🙂

Så Danske Bank, Sydbank, Jyske Bank og Ringkøbing Landbobank.

Misforstå mig ikke – andre af de nævnte banker kan være ganske fine. Personligt vurderer jeg blot risikoen for stor ved at investere i disse. 🙂

Ser vi på den seneste Bank Stress Test foretaget af EBA (netop offentliggjort) af Europas 90 største banker ligger de tre førstnævnte alle i top (Ringkøbing var så vidt jeg husker ikke med i testen).

Man kan diskutere om testen var hård nok. Testen var todelt (et makrostress-scenarium samt et gældsrestrukturerings-scenarium), hvor sidstnævnte er blevet kritiseret for ikke at have været hård nok. Heldigvis offentliggjorde EBA alle data efterfølgende, så “alle og enhver” reelt kan lave sin egen test (hvilket rigtig mange har udnyttet til at lave mere eller mindre saglige testresultater..).

Her peger de fleste på, at hvis Grækenland, Irland og Portugal bliver nødsaget til at restrukturere deres gæld (samtidig med udspilningen af makrostress-scenariet) vil det have en vis betydning for de europæiske banker (en del vil gå konkurs men samlet vil den europæiske banksektor ikke gå fløjten).

Får Spanien og Italien til gengæld problemer er det noget helt andet (så får rigtig mange banker alvorlige problemer og behovet for ny kapital vokser eksplosivt).

Men Jyske, Sydbank og Danske holder sig (selv i de mest negative scenarioer) et ganske pænt stykke over EBA testens minimums solvenskrav.

Og så er der jo også liige det her med, at de danske statsgaranterede lån, som er ydet til en meget stor del af den danske banksektor, udløber i 2012 og 2013.

Til den tid får vi virkelig at se, hvorledes de mindre banker og sparekasser får alvorlige problemer med at refinansiere sig (alt andet lige vil det betyde flere konkurser og hård priskonkurrence på indlån i et forsøg at refinansiere sig, da de små spillere ikke kan hente kapital på pengemarkederne eller hos Nalen).

Nå, det var bare mine tanker 🙂

Vh. Claus
http://www.tjenhurtigepenge.dk