#173026
Anonym

Hej Søren

Det kommer an på, hvad du har skrevet under på i låneaftalen samt hvilke argumenter Sparekassen Sjælland har brugt som grundlag for renteforhøjelserne. I bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder § 6, stk. 3 og 4 står; “Stk. 3. Vilkår om ændringer i løbende kundeforhold af renter, gebyrer, bidrag eller andet vederlag skal indeholde en angivelse af de forhold, der kan udløse en ændring, og må ikke give den finansielle virksomhed en vilkårlig adgang til at foretage ændringer. Stk. 4. I løbende kundeforhold kan ændringer til ugunst for kunden af renter, bidrag eller andet vederlag ikke finde sted uden varsel, medmindre ændringen er begrundet i udefrakommende forhold, som den finansielle virksomhed ikke har indflydelse på.”

Jeg tog også lige et kig på bankens priser. Her ser det ud som om, at renten på billån fast er 3,8 % så længe følgende er opfyldt “Krav om helkundeforhold. Lånet kan max. løbe i 7 år og skal være fuldt indfriet inden bilen er 10 år gammel. Udbetalingen skal altid udgøre min. kr. 20.000, og er i øvrigt afhængig af bilens alder. Min. 20% ved biler, der er under 2 år, min. 30% ved biler, der er 2 – 5 år og min. 40% ved biler, der er 5 – 7 år.”

Angående boliglån står der “Boligkredit ydes op til 80% af ejerboligens værdi (60% ved fritidshuse). Rentesatsen er afhængig af det øvrige engagement med sparekassen
og sikkerhedsstillelsen.” Hvad “øvrige engagement” betyder er ikke godt at vide.

Jeg tænker om det er ligesom med Nordea, hvor man indsættes i en gruppe, der afhænger af et vist antal produkter og en vis mængde indlån/udlån. Og når så man har afviklet en del af ens udlån, falder man ned til en dårligere kategori, hvor prisen stiger. Hvis dette er tilfældet, er det dog ikke særlig godt beskrevet.