#173024
Michael

Du forplumrer tråden med halve sandheder. For det første er forbrugsgæld underlagt en 10-årig forældelsesfrist som flere gange påpeget i denne tråd. For det andet kræves ikke en fogedretsdom for at der løber en ny forældelsesfrist på 10 år. Ligeså snart kreditor retter henvendelse til fogedretten udsættes en evt. forældelse og skyldneren har ingen mulighed for at ændre på dette. Iøvrigt pålægges alle udgifter debitor så kreditor har ingen større omkostninger ved en fogedretssag.

Gæld forsvinder ALDRIG af sig selv. Måske små ligegyldige håndværkerregninger, men store forbrugsgældsposter, banklån, kassekreditter og realkreditlån bliver aldrig glemt af kreditor.