#172970
Anonym

Det faktisk rigtigt at der pr. juli 2008 kom en ny regel om forældelse af gæld. Netop at det ikke længere er nok bare at sende breve ud. Kreditorer skal indberettet til fogeden. Det er således ikke sikkert man indkaldes, da man ofte kun indkaldes hvis kreditor skriver at der skal gøres udlæg.

Så ofte modtager man et brev pr. anbefalet, om, at beløbet er indgivet til fogeden og hvis man indsigelser mod gælden – erkendelse heraf, så skal man rette henvendelse… Ellers ikke.

Så hvis man i perioden 2008- januar 2011 ikke har haft en retlig ‘dom’ og ikke heller har erkendt at man skylder beløbet, så er det sådan, at gælden er forældet