#172952
Anonym

Sakset fra Københavns Andelskasses hjemmeside:

Amagerkonto

Vi markerer vores flytning til Amagerbrogade med et indlånstilbud, som giver vores konkurrenter baghjul.

Vores Amagerkonto er åben for indskud indtil den 31.8.2011, og indtil videre etablerer vi op til 100 nye konti.

Der kan indskydes op til 400.000 kroner på hver konto, og der skal minimum indskydes 25.000 kroner.

Kontoen har følgende faste rentesatser:

Indtil den 31.8.2012 er renten 2,00 %
Fra den 1.9.2012 til 31.8.2013 er renten 3,50 %
Fra den 1.9.2013 til 31.8.2014 er renten 5,00 %.

Derudover gælder vores almindelige regler for fastsættelse af rentesatser. Det betyder, at de nævnte rentesatser gælder, hvis det samlede forretningsomfang er under 500.000 kroner.
Hvis forretningsomfanget er 500.001 – 1.000.000 kroner tillægges der 0,25 % til rentesatserne. Overstiger forretningsomfanget 1.000.000 tillægges yderligere 0,25 % til rentesatserne.
Den maksimale rentesats er således 5,50 %.

Der er ikke noget krav om at man skal være andelshaver, for at oprette kontoen.

Der kan efter nærmere aftale hæves på kontoen mod betaling af en rentedekort på 1,00% af beløbet