#172864
Anonym

Det var ikke helt korrekt, hvad jeg i farten fik skrevet om sort arbejde. Det, der er tale om her, er “vennetjenester”, hvor du har hjulpet din far tidligere, og din far til gengæld hjælper dig nu med huset.
Skat kan finde anledning til at beskatte vennetjenesten, hvis det skønnes, at omfanget af det udførte arbejde overstiger hvad der er normalt for vennetjenester. Det vil sige, at du kan blive dømt til at betale gaveafgift af værdien af det arbejde, som din far har udført. De første ca. 50.000 kr. vil dog være afgiftsfrie på grund af familieforholdet.
Se for eksempel: http://www.tvc.dk/filer/artikler/skatteret/2005/2005.10.24_Beskatning_af_vennetjenester.pdf
Der arbejdes for tiden på en ny lov, der mere præcist angiver det tilladte omfang af vennetjenester. Se https://www.borger.dk/Lovgivning/Hoeringsportalen/Sider/Fakta.aspx?hpid=2146002723