#172836
Anonym

Enig med de foregående indlæg: en rædselsfuld situation. Og det bedste ville være, hvis du kunne tale med din far om, hvordan I løser det. Det er altid et problem, når der kommer trediepart (= nye koner) ind i billedet.
Er I virkelig blevet truet med advokat og inkasso?
Hvis du og din far ikke kan tale jer til rette, så skal I gøre sådan her:
Når advokaten sender betalingspåmindelse med trussel om retslig inkasso, skal I skrive tilbage, at I ikke anerkender kravet. Og fortsæt med at svare – skriftligt – at I ikke anerkender kravet, hver gang advokaten skriver. Derefter skal sagen videregives til fogedretten, hvorefter fogeden vil rette henvendelse til jer. Her skal I igen skrive til fogedretten, at I ikke anerkender kravet. Næste trin for at inddrive pengene vil være et civilt søgsmål, som skal anlægges ved byretten. Hvis I lader være med at hyre en advokat til at repræsentere jer i byretten, kan det højst koste jer omkring 1.500 kr. i sagsomkostninger, også selv om I taber sagen, da dommeren jf. gældende lov skal vejlede jer. Kommer sagen op i retten, skal sagsøgeren dokumentere sine krav, og her har I mulighed for at gøre indsigelser.
Imidlertid tror jeg ikke, din far og hans kone vil anlægge et civilt søgsmål, idet der ikke findes nogen formel aftale om jeres byggeprojekt, og fordi din far risiskerer at blive dømt for sort arbejde i samme ombæring – han har jo ekspertise i renoveringsprojekter og der kan, på grund af arbejdets omfang, ikke være tale om vennetjenester.
Så kontakt din far og fortæl ham, hvordan tingene hænger sammen, set fra dit synspunkt, også selv om I ikke er på talefod pt. Forhåbentlig finder I ud af det.