#172716
Anonym

Jeps, og rentetillægget stiger til august, som det helt legitimt er varslet med grund i fundingomkostninger.

Du har ingen dokumentation på skrift for at renten til enhver tid skal indskudsbevisrenten – hverken i lånedokumenterne (hvor der formentlig står at renten kan ændres ved ændringer i markedsrnenten, dvs fundingomkostningerne) eller i markedsføringsmaterialet (Danske Bank har aldrig som Eik Bank reklameret med fastlåsning til udlånsrenten uanset hvad der måtte ske på kapitalmarkederne).

Men what ever, jeg synes du skal tage en tudekiks! Det fortjener du efter alt dit hælden vand ud af ørerne!