#172712
Anonym

til THSI

Kopi fra skat

Indkomstgrundlagene
Personlig indkomst Indkomstarter der medregnes til personlig indkomst:
Lønindkomst, overskud af virksomhed, honorarer, værdi af personalegoder – herunder beløb til multimediebeskatning -, folkepension, dagpenge, efterløn, SU, private pensionsudbetalinger, underholdsbidrag m.v.
Fradrag der kan foretages ved opgørelsen af personlig indkomst:
Driftsudgifter for selvstændigt erhvervsdrivende, arbejdsmarkedsbidrag, indbetalinger til pensionsopsparing (enten ved fradrag på selvangivelsen eller ved bortseelsesret for de arbejdsgiveradministrerede pensionsindbetalinger1)) m.v.

Undskyld jeg skrev forkert i mit tidligere indlæg, personlig skat, jeg mente personlig indkomst.

De 40% er en afgift som skal betales ved hævning af kapitalpension.

Til sammenligning:

Der er en afgift på kapitalindkomst samtidig med at kapitalindkomsten indgår i den skattepligtige indkomst og bliver beskattet derefter.

Jeg er ikke skatte ekspert, det er ikke mit felt.