#172692
nielsens

Ang. indekskontrakter melder jeg mig som én af de dumme. Jeg tegnede 6 stk i 1970. For tre år siden fyldte jeg 65 og begyndte udbetalingen af de knap 100.000, der dengang stod på kontoen, fordi jeg i alle årene har fået en ringe rente i en af storbankerne.
Først da vågnede jeg op og fandt ud af, at der faktisk er banker, som tilbyder 3 % p. a. eller mere – modsat Danske Bank, der pt. giver 0,375 % p. a. for beløb under 100.000. Det er nærmest omvendt bankrøveri! Og jeg gider ikke den indvending, at jeg bare kunne have været opmærksom. Når man har en “bankrådgiver” burde det være muligt at rette sin opmærksomhed mod mere spændende ting i livet end indekskontrakter.